Silopi EnerjiSİLOPİ 2x135 MW. AKIŞKAN YATAK TERMİK SANTRAL

Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü Beldesi civarında kurulumu planlanan Termik Santral’in EPDK lisansı ve ÇED raporu başvuruları yapılmış olup , tesis proje çalışmaları devam etmektedir.

Ülkemizin enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılamak, enerji arz güvenliğinde dışa bağımlılığı azaltmak ve Şırnak bölgesi asfaltit rezervlerinin değerlendirilmesi amacıyla farklı gruplarla Termik Santral yatırımı yapmak üzere ortaklıklar kurulmuştur.

Ulusal ve uluslararası çevre kriterlerinin dikkate alınacağı Akışkan Yataklı Termik Santral Projeleri ve bu projeyi destekleyecek Madencilik Projeleri hem Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak, hemde yaratacağı katma değer ile ülkemizin en yüksek işsizlik oranına sahip olan Şırnak ilinde işsizliği azaltarak bölgede kalkınmayı destekleyecektir. Bu ve diğer yatırımlarımız bölgedeki en büyük özel sektör yatırımlarıdır.
» Galata Enerji
» Silopi Enerji