Kırşehir Nefelin - Ocak Üretimleri

Ocak Üretimleri
Ocaklarda üretim öncesi kısa metrajlı sondaj çalışmaları yapılarak üretimi yapılacak alanlar tespit edilmektedir.

Üretim ve üretime yönelik sondaj çalışmaları beraber yürütülmektedir.

Mevcut ocaklarda üretim B&S Yatırım A.Ş. bünyesindeki makina ve ekipmanlar ile yapılmaktadır.

Yapılan üretimler ocaklar bölgesinde stoklanarak kalite kontrolü yapıldıktan sonra tesis alanına sevk edilmektedir.


» Kırşehir Nefelin
» Ocak Üretimleri
» Kırma ve Eleme Tesisi
» Zenginleştirme Tesisi
» Kurutma ve Eleme Tesisi
» Kalite Kontrol Laboratuvarı
» Zenginleştirme Laboratuvarı