Kırşehir Nefelin - Kırma ve Eleme Tesisi

Kırma ve Eleme Tesisi
Kırma ve Eleme Tesisimizde ocaklardan getirilen ham cevher -10 mm ve -5 mm boyutlarına indirilmektedir.

Tesis Kapasitesi
- 10 mm için 600.00 ton /yıl,
- 5 mm için 400.000 ton/yıl’dır

Tesiste 4 ayrı elek grubu ve 1 adet çeneli kırıcı ile 2 adet Tersiyer kırıcı bulunmaktadır.


» Kırşehir Nefelin
» Ocak Üretimleri
» Kırma ve Eleme Tesisi
» Zenginleştirme Tesisi
» Kurutma ve Eleme Tesisi
» Kalite Kontrol Laboratuvarı
» Zenginleştirme Laboratuvarı