Kırşehir Nefelin - Kalite Kontrol Laboratuvarı

Kalite Kontrol Laboratuvarı
Kalite Kontrol Laboratuvarlarımızda Fiziksel Testler ve Kimyasal Analizler Yapılmaktadır. Müşteri sevkiyatlarında sevkiyatlar analizleri ile birlikte müşteriye sunulmaktadır.

Stoklardan ve Müşteri sevkiyatından alınan şahit numuneler arşivde 1 (bir) yıl,  Araştırma-Geliştirme Numuneleri ise 2 (iki) yıl saklanmaktadır.

Kimyasal Analizler XRF cihazı (ARL QUANTX) ve Atomik Absorsiyon cihazı (Perkin Elmer AAS-400) ile yapılmaktadır. Analiz cihazları Uluslararası sertifikalı numuneler ile kalibre edilmekte ve belirli periyodlarda kontrol edilmektedir. 

» Kırşehir Nefelin
» Ocak Üretimleri
» Kırma ve Eleme Tesisi
» Zenginleştirme Tesisi
» Kurutma ve Eleme Tesisi
» Kalite Kontrol Laboratuvarı
» Zenginleştirme Laboratuvarı