Elazığ Çinko-Kurşun

B&S YATIRIM A.Ş bünyesinde Elazığ-Arıcak ve Bingöl-Genç bölgesinde toplamda 7 adet ruhsatlı sahalarımız bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi İşletme ruhsatlı olup, geriye kalan 4 tanesi de Arama ruhsatlıdır. İşletme Ruhsatlı sahalarımız birbirine mücavir olup toplamda yaklaşık olarak 2.850 Hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Ruhsatlı sahalarımızda çalışmalarımız Çinko+Kurşun üzerine olmakla beraber bunların yanında yine ruhsatlarımız içerisinde Krom, Nikel, Barit ve Alçıtaşı madenleri tespit edilmiş olup bunlara yönelik AR-GE çalışmaları devam etmektedir.

Ruhsatlı sahalarımızda Yüksek tenörlü(Tüvenan satılabilecek ort tenör çift elementte % 45-50) ve tesislik cevher bulunmakta olup; Tesislik cevheri zenginleştirmek amacıyla Arıcak ilçe merkezinde Kırma-Eleme ve Jig tesisi bulunmaktadır. Ruhsatlı sahalarımıza ulaşım Elazığ ili, Arıcak ilçesi üzerinden sağlanmakta olup 125 km mesafededir. Tesis ile ocaklar arasındaki mesafede 17km dir.

Ocaktan Görüntüler

 
 


Tesisten Görüntüler